• Kallelse till årsstämma 29 mars

    Styrelsen på Berserk MMA kallar till årsstämma den 29 mars.

    Årsstämman kommer att hållas klockan 15:00 i vår klubblokal på Hjärnegatan 1, och alla betalande medlemmar på klubben är välkomna att delta och rösta i de frågor där röstning blir aktuellt. Har du som medlem någonting du skulle önskas tas upp på årsstämman kan du skriva en motion och lämna in till ordföranden Elin Bladh eller sekreterare Peter Borge senast en vecka innan årsstämman.

    Efter mötet kommer vi gemensamt att gå ut för lite mat och dryck. Varmt välkommen!

    Styrelsen på Berserk MMA

    Kommentarer