• Berserk MMA kallar till årsmöte den 4 Mars 2018

    Berserk MMA kallar till årsmöte den 4 Mars 2018. Mötet kommer att hållas i klubblokalen på Hjärnegatan 1. Fastställning av röstlängd sker 10:30-10:50, och mötet påbörjas 11:00. Om du är betalande medlem på klubben har du rösträtt, kom gärna förberedd med bevis på din betalade medlemsavgift till genomgången av röstlängden.

    Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-02-11. Dessa kan skickas till info@berserkmma.com.

    Dagordning och propositioner samt motionssvar kommer att publiceras på hemsidan senast 2018-02-25.

    Kommentarer