• Årsmöte 2023

    Berserk MMA kallar till årsmöte 2023 den 19 mars på klubben, Hjärnegatan 1 i Stockholm. Alla betalande medlemmar har rösträtt och uppmuntras delta i mötet. Dagordningen går att hitta i vår årsmötesmapp. All dokumentation inför mötet kommer laddas upp i mappen. Eventuella motioner ska senast vara inkomna till info@berserkmma.com den 10 mars 2023.