I korthet

Berserk MMA samlar bara in information nödvändig för att driva verksamheten. På vår publika hemsida begär vi aldrig några uppgifter om dig som besökare. De uppgifter vi har gäller enbart våra medlemmar. Fullständigt namn och personnummer behövs då vi måste kunna redovisa vilka medlemmar vi har till Riksidrottsförbundet. E-post används för inloggning till våra medlemssidor och verifiering av konto och köp, men är inget vi delar med oss av till tredje part. Om medlemmen önskar använder vi även e-postadressen för nyhetsbrev med information om vår verksamhet, till exempel tävlingar som är på gång, kläder som är beställda, förändringar i schema eller pass och så vidare. Vi använder cookies för att mäta trafik med Google Analytics och för att möjliggöra inloggning i medlemssidorna.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för personuppgifter är Berserk MMA’s styrelse som kan nås på info@berserkmma.com.

Uppgifterna vi begär

Vi begär fullständigt namn, personnummer och e-postadress i våra medlemssidor.

Rättslig grund

Fullständigt namn och personnummer är ett krav vi har på oss från myndighetsförbund. Vi ansöker till exempel om så kallat LOK-stöd för vår verksamhet. Ansökan består enbart av statistik om hur många som tränat på respektive pass inom olika åldersgrupper, inga personuppgifter. På begäran måste vi däremot kunna visa vilka våra medlemmar är. De fyra sista siffrorna i personnumret lagras i en separat tabell i vår databas och är inget som styrelsen ser om vi inte måste plocka fram det. Det finns inga funktioner för att exportera ut fullständiga personnummer, det måste göras direkt från databasen av en utvecklare som kopplar samman födelsedatum med de fyra sista siffrorna. Den enda som ser ett personnummer är medlemmen själv i sin kontoadministration, där denne kan hantera sina medlemsuppgifter.
Vi begär e-postadress för att kunna verifiera att du är du när du loggar in för att checka in på våra pass eller köpa medlemskap. Via e-post kan vi också, om medlemmen godkänner, skicka information om verksamheten.
Inga uppgifter lämnas till tredje part förutom myndigheter och förbund. Vi ger inte era uppgifter till företag för exempelvis marknadsföring.
Databasen har Johan Halldin (ägare av serverkonto) och Eric Johansson (utvecklare) tillgång till.

Cookies

För att kunna ha funktioner som inloggning till våra medlemssidor måste vi använda cookies. Vi använder även cookies för mätning av besöksantal och beteende på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator för att identifiera din dator. Den innehåller aldrig några personuppgifter eller andra känsliga uppgifter.

Google Analytics (GA)

Den information GA hämtar från respektive besökare används för statistik. Det finns ingen koppling mellan medlem och GA-data. GA mäter utöver antal besök information som var besökaren kommer ifrån (till exempel stad och land baserat på ditt IP-nummer) och vad besökaren använder för operativsystem, upplösning och liknande. Vi kan aldrig via GA se vem av våra medlemmar statistiken gäller och GA kan aldrig se vår medlemsinformation. Syftet med GA är att kunna förbättra vår verksamhet genom att optimera vår hemsida och våra medlemssidor.

Begära, justera eller radera uppgifter

Vill du begära eller justera uppgifter vi har om dig kan du kontakta styrelsen på info@berserkmma.com. Den information vi har om dig är densamma som du ser när du loggar in i medlemssidorna, där du också kan justera informationen eller radera den genom att avsluta ditt konto och medlemskap. Vill du veta hur länge vi sparar uppgifterna, kontakta styrelsen. Är du inte nöjd med vår hantering av dina uppgifter kan du lämna in klagomål till Datainspektionen.